tubovacky_industrytech

 

Tubovačky

Tubovačky slúžia na plnenie a uzatváranie plastových alebo hliníkových túb. Pri plastových tubách sa uzatváranie realizuje ultrazvukovým zváraním. Pri hliníkových zase skladacím mechanizmom. V našom portfóliu nájdete poloautomatické a automatizované zariadenia.

Na všetky zariadenia poskytujeme záruku a bezplatný servis na 12 a 24 mesiacov, záleží od zložitosti zariadenia. Zariadenie vám doručíme priamo na vami vopred určené miesto. Montáž a zaškolenie vašich pracovníkov, ako zariadenie nastaviť a obsluhovať poskytujeme bezplatne.

 

 • automatizovana_plniaca_linka_na_tuby

  Automatizovaná plniaca linka na tuby

  Automatizovaná plniaca linka na tuby slúži na automatizované plnenie a uzatváranie plastových túb v kozmetickom alebo potravinárskom priemysle. Zariadenie sa využíva na plnenie kozmetických krémov, zubných pást alebo čokoládových krémov.

  Celý proces výroby tuby je plne automatizovaný a pozostáva z nasledujúcich krokov:

  1. automatické zoradenie túb pomocou zoraďovacieho zásobníka a ich osadenie do rotačného stola
  2. vycentrovanie tuby vzhľadom na značku zobrazujúcu orientáciu grafiky tuby
  3. naplnenie tuby krémom prostredníctvom dávkovacieho mechanizmu
  4. uzatvorenie tuby pomocou tepelných zváracích klieští
  5. orazenie zvaru dátumom
  6. vysunutie naplnenej a uzatvorenej tuby z rotačného stola.

  Linka je vhodná pre prevádzky s vysokou produkciou, ktoré potrebujú zefektívniť a automatizovať výrobu. Obsluhu zariadenia zvládne jeden pracovník. Po dodaní linky zaškolíme vašich pracovníkov, ako linku nastavovať, obsluhovať a ovládať. K automatizovanej etiketovacej linke poskytujeme záruku a bezplatný servis 24 mesiacov.

   

 • tubovacia_linka

  Poloautomatická plnička na tuby

  Poloautomatická plnička na tuby slúži na plnenie a zváranie plastových túb v kozmetickom alebo potravinárskom priemysle. Zariadenie sa využíva na plnenie kozmetických krémov, gélov, zubných pást alebo čokoládových krémov.

   

  Celý proces obsluhuje jeden pracovník, ktorý vkladá tuby do rotačného stola. Následne snímač zabezpečí vycentrovanie tuby vzhľadom na značku zobrazujúcu orientáciu grafiky tuby, potom prebehne naplnenie tuby krémom prostredníctvom dávkovacieho mechanizmu, uzatvorenie tuby pomocou ultrazvukového zváracieho mechanizmu a vysunutie hotovej tuby z rotačného stola.

   

  Tubovačka je vhodná pre aj pre prevádzky s väčšou produkciou, ktoré potrebujú zefektívniť výrobu. Po dodaní tubovačky zaškolíme vašich pracovníkov, ako linku nastavovať, obsluhovať a ovládať. K automatizovanej etiketovacej linke poskytujeme záruku a bezplatný servis 12 mesiacov.

 • zvaracka na tuby

  Poloautomatická zváračka na tuby

  Poloautomatická zváračka na tuby funguje na princípe vysokofrekvenčného ultrazvukového zváracieho mechanizmu. Obsluha vloží tubu do podstavca, v ktorom ju snímač natočí podľa značky do potrebnej polohy.

   

  Následné zvárací mechanizmu tubu zataví, vyrazí dátum a nožnice odstrihnú prebytočnú časť.

   

  Zariadenie doručíme priamo až k vám, pri montáži zaškolíme vašich pracovníkom, ako zváračku obsluhovať. Poskytujeme záruku a bezplatný servis 12 mesiacov.

 • plnicka_na_tubu

  Tubovačka

  Tubovačka slúži na plnenie a zváranie plastových túb v kozmetickom alebo potravinárskom priemysle. Zariadenie sa využíva na plnenie kozmetických krémov, gélov, zubných pást alebo čokoládových krémov.

   

  Celý proces obsluhuje jeden pracovník, ktorý vkladá tubu do podstavca. Následne snímač zabezpečí vycentrovanie tuby vzhľadom na značku zobrazujúcu orientáciu grafiky tuby, potom prebehne naplnenie tuby krémom prostredníctvom dávkovacieho mechanizmu, zvarenie tuby pomocou ultrazvukového zváracieho mechanizmu a vysunutie hotovej tuby.

   

  Tubovačka je vhodná pre aj pre prevádzky s nižšou produkciou. Po dodaní tubovačky zaškolíme vašich pracovníkov, ako zariadenie obsluhovať. Na zariadenie poskytujeme záruku a bezplatný servis 12 mesiacov.

 • uzatvaracka_na_hlinikove_tuby

  Uzatváračka na hliníkové tuby

  Uzatváračka na hliníkové tuby funguje na princípe skladacích klieští, ktoré otvorený koniec tuby viacerými záhybmi uzatvoria. Následné je možné na uzavretý koniec vyraziť dátum alebo šaržu.

   

  Zariadenie doručíme priamo až k vám, pri montáži zaškolíme vašich pracovníkom, ako zváračku obsluhovať. Poskytujeme záruku a bezplatný servis 12 mesiacov.

Main Menu