Dôležité informácie o ochrane vášho súkromia!

Kto spracováva vaše osobné údaje?

Shoppoint s.r.o.
Sídlo: Komenského 26, 085 01 Bardejov
IČO: 50683691
Spoločnosť zapísaná na okresný súd Prešov, odd. Sro, vl.č.33947/P
Zodpovedná osoba: Ing. Rastislav Kica
Kontakt: info@industrytech.eu

 

Čo sa na tejto podstránke dočítate?

 • ako chráníme vaše súkromie,
 • aké údaje zbierame,
 • načo ich využíváme,
 • s kým ich zdieľame,
 • o kontrole spracovaných údajov
 • opatrenia o ochrane údajov
 • práva so spracovaním osobných údajov.

Shoppoint s.r.o. sa zaväzuje chrániť vaše súkromie a osobné údaje, ktoré ste poskytli pri používaní tejto webovej stránky a bude ich používať iba v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Shoppoint s.r.o. môže túto politiku zmeniť aktualizáciou tejto podstránky. Táto politika je účinná od 1.12.2018.

Aké informácie zhromažďujeme?

Nižšie uvidíte, ktoré typy údajov zhromažďujeme, a príklady týchto kategórií údajov. Tieto kategórie sa použijú na klasifikáciu dátových typov v celom zvyšku dokumentu.

 • Identifikátory súborov cookie zahŕňajú GoogleAnalytics_ID; hotjar_cookie
 • Identifikačné údaje zahŕňajú meno, priezvisko a pohlavie.
 • Kontaktné údaje zahŕňajú doručovaciu adresu, e-mailovú adresu a telefónne čísla.
 • Technické údaje zahŕňajú adresu internetového protokolu (IP), typ a verziu prehliadača, umiestnenie podľa krajiny, podrobnosti operačného systému a zariadenia.
 • Údaje o používaní obsahujú informácie o tom, ako používate našu webovú stránku, napríklad aké produkty ste si prezreli. Tieto sú väčšinou spracované v agregátoch.
 • Predvoľby údajov zahŕňajú vaše predvoľby súhlasu pri prijímaní marketingových podkladov od nás a našich tretích strán a vaše komunikačné preferencie. To nám pomáha spravovať náš vzťah s vami a zabezpečuje, aby ste dostávali iba komunikácie od nás, ktoré sú relevantné a včasné.

Na čo používame vaše informácie?

Forma

Typ činnosti Typ údajov

Základ pre zákonné spracovanie, vrátane oprávneného záujmu

Newsletter Informácie a oznámenia o marketingových aktivitách a ponukách prostredníctvom e-mailu. Kontaktné údaje Súhlas uvedený v bode Predplatné (v zápätí, „Pop-up“ alebo vlastná vstupná stránka s poistným rámčekom)
Predajné ponuky Informácie o cenách produktov, zľavy a iné obchodné príležitosti. Kontaktné údaje Naše oprávnené záujmy, informovať našich zákazníkov o cenách produktov, zľavách a iných obchodných príležitostiach.
Re-targeting Použitie kontaktných údajov na opätovné zacielenie publík s oznámeniami a marketingovými ponukami na platforme Social Media „Facebook“. Kontaktné údaje Naše oprávnené záujmy, komunikovať s vami na sociálnych médiách.
Targeting Ak chceme použiť konkrétne údaje o vašom používaní technických údajoch, aby sme mohli zacieliť na konkrétne ponuky. Napríklad predaj daného typu produktu z predošlého nákupu. Kontaktné údaje Technické údaje
Údaje o používaní
Naše oprávnené záujmy, aby sme vám zabezpečili, že na základe vašich interakcií vám oznamujeme najrelevantnejšiu správu.
Webová analýza Použitie analýzy údajov na zlepšenie našich webových stránok, produktov/služieb, marketingu a komunikácie s vami. Technické údaje
Údaje o používaní
Dáta preferencií
Naše oprávnené záujmy, aktualizovať naše záznamy a študovať, ako zákazníci využívajú naše produkty/služby.
Prieskumy Použitie rôznych ankiet a dotazníkov spokojnosti na zlepšenie našich webových stránok, produktov/služieb marketingu a komunikácie s vami. Kontaktné údaje
Technické údaje
Údaje o používaní
Dáta preferencií
Naše oprávnené záujmy, skúmať, ako zákazníci používajú naše produkty/služby, rozvíjať ich, rozvíjať naše podnikanie a informovať o našej marketingovej stratégii.

 

Komu údaje sprístupňujeme?

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

V prípade, že to od nás vyžadujete vaše osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme v prípade doručovateľskej služby. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk

Taktiež zverejnenie vašich osobných údajov uskutočňujeme v prípadoch, keď využijete funkcie našej internetovej stránky a zverejníte vašu recenziu k produktu alebo váš komentár.

V prípadoch externého spracúvania

Pri spracovaní vašich osobných údajov spolupracujeme aj s externými dodávateľmi, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

Proces

Kategória údajov Účel spracovania

Externý dodávateľ

Facebook Ads Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Opätovné zacielenie na publikum s oznámeniami a marketingovými ponukami na platforme Social Media „Facebook“.

Facebook, Ireland

Google Analytics Technické údaje
Údaje o používaní
Analýza údajov

Google, Ireland

Hotjar Technické dáta
Údaje o používaní
Identifikátory súborov cookie
Analýza dát a nástroj na mapovanie pre analýzu správania sa používateľa na webových stránkach.

Hotjar Ltd., Malta

Google Ads Technické dáta
Údaje o používaní
Zacielenie na publikum s marketingovými ponukami na reklamných miestach spoločnosti Google.

Google, Ireland

MailChimp Kontaktné údaje Zasielanie newsletterov a iných marketingových informácií.

The Rocket Science Group LLC, USA

 

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

Aké sú vaše práva?

Práva k údajom

Vysvetlenie

Právo na opravu spracovaných osobných údajov

Máte právo na opravu vašich spracovaných osobných údajov bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie spracovaných osobných údajov

Máte právo získať od nás vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, ak si neželáte, aby sme vaše osobné údaje spracovali na základe vášho súhlasu.

Právo obmedziť spracovanie osobných údajov

Máte právo získať od nás obmedzenie spracovania kde:

· spochybňujete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť správnosť vašich osobných údajov,

· spracovanie je nezákonné a namiesto toho si vyhradíte vymazanie vašich osobných údajov a požiadate o obmedzenie ich používania,

· vaše údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vaše osobné údaje sú potrebné pre vznik, výkon alebo obhajobu právnych nárokov

· ste namietali voči spracovaniu v súvislosti s profilovanie až do overenia, či naše legitímne dôvody prevyšujú vaše.

Právo byť informovaný

Máte právo získať od nás potvrdenie, či spracovávame vaše osobné údaje.

Právo na sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť na orgán dohľadu. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu

Právo na prenos údajov

Máte právo prijímať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a mali právo na prenos týchto údajov inému správcovi.

 

Čo sú to cookies a načo ich využívame?

Súbory cookies predstavujú časti údajov, ktoré si váš prehliadač ukladá pri prezeraní webových stránok. Cookies sa vo vašom prehliadači ukladajú na rôznu dobu. Niektoré sa vymažú po tom, ako zatvoríte okno prehliadača, iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok.

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony, ktoré vykonávate pri prehliadaní našej webovej stránky v priebehu určitého časového obdobia, pomáhajú nám pochopiť váš záujem o obsah nášho webu. Našim cieľom je zobrazovanie relevantného obsahu a reklamy vzhľadom na vaše záujmy a preferencie, k čomu nám pomáhajú súbory cookies.

Vaše voľby súborov cookies

Máte možnosť spravovať alebo obmedziť to, ako my a naši partneri súbory cookies používame. V základných nastaveniach prehliadača máte možnosť vymazať cookies, avšak po tomto úkone nemusia niektoré poskytované služby fungovať správne.

Kontaktujte nás

Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na kica@industrytech.eu

Platné od 1.12.2018

Main Menu