logo_industrytech_cover

AUTOMATICKÉ VÝROBNÉ LINKY

LINKY NA BALENIE PRÁŠKOV, GRANULÁTOV, KRÉMOV A OMÁČOK

VERTIKÁLNY BALIACI STROJ

Vertikálny baliaci stroj na balenie práškov, granulátov, krémov a omáčok v prvom kroku vyformuje z fólie základ obalu, ktorý naplní presným množstvom zmesi, vzduchotesne ho uzavrie a presným odstrihnutím prebytočného materiálu vyprodukuje finálny obal. Je možné si vybrať z viacerých typov napríklad 3 stranný zvar, 4 stranný zvar, zadný zvar, zadný zvar typu M.

automaticka_baliaca_linka_na_sypke_granulovite_tekute_kremovite_zmesi

BALIACI STROJ NA DOYPACKY

Linka s rotačným mechanizmom na doypacky obsahuje automatický podávač, z ktorého obaly putujú do rotačného stola, kde sa pomocou pneumatických prísaviek otvoria a pripravia na plnenie. Dávkovací mechanizmus naplní obaly zmesou a následne uzavrie pomocou zváracích čeľustí.

linka-na-plnenie-a-uzatvaranie-doypackov

Linka sa využíva na balenie múky, doplnkov výživy, zrnkovej kávy, orechov, chipsov, strukovín, kozmetických krémov, tatárskej omáčky, kečupu, medu, omáčok a iných zmesí. Plniaci mechanizmus sa volí podľa typu zmesí. Na plnenie práškov sa využíva šnekový mechanizmus, na granuláty sú vhodné vibračné alebo kombinované váhy, na krémy a omáčky slúži piestový princíp. Následnú výstupnú kontrolu váhy obalu zabezpečuje vyraďovacia váha a detektor kovov zase detekciu prítomnosti nechcených predmetov v balení.

AUTOMATICKÁ PLNIACA, UZATVÁRACIA A ETIKETOVACIA LINKA

Linka slúži na plnenie, uzatváranie a etiketovanie samostatne stojacích obalov ako sú fľaše, dózy, plastové tubusy, konzervy, kartuše, sklenené poháre a obaly, ktoré je možné presúvať po dopravníku v samostatne stojacej polohe. Zariadenie sa skladá z nasledujúcich liniek:

Plniacej linky, ktorou je možné plniť tekuté, pastovité, granulovité a sypké zmesi. Plniaca linka môže byť vyhotovená s 2,4,6, alebo 8 dávkovacími hlavicami, podľa požadovanej produktivity.

Uzatváracej linky, ktorá slúži na uzatváranie plastových závitových vrchnákov, konzerv, pipetových uzáverov, hliníkových viečok s možnosťou vákuového uzatvárania.

Etiketovacej linky, ktorá aplikuje etiketu na obal. Podľa typu obalu je možné použiť etiketu na valcovité obaly, ploché obaly, prípadne obaly s vrchnou plombou a bočnou etiketou. Pre tlač dátumu spotreby, alebo šarže je možné použiť inkjetové tlačiarne.

AUTOMATICKÁ PLNIACA LINKA NA TUBY

Automatizovaná plniaca linka na tuby slúži na automatizované plnenie a uzatváranie plastových túb v kozmetickom alebo potravinárskom priemysle. Zariadenie sa využíva na plnenie kozmetických krémov, zubných pást alebo čokoládových krémov.

Linka-na-plnenie-do-tub

Celý proces výroby tuby je plne automatizovaný a pozostáva z nasledujúcich krokov:

  1. automatické zoradenie túb pomocou zoraďovacieho zásobníka a ich osadenie do rotačného stola
  2. vycentrovanie tuby vzhľadom na značku zobrazujúcu orientáciu grafiky tuby
  3. naplnenie tuby krémom prostredníctvom dávkovacieho mechanizmu
  4. uzatvorenie tuby pomocou tepelných zváracích klieští
  5. orazenie zvaru dátumom
  6. vysunutie naplnenej a uzatvorenej tuby z rotačného stola

Main Menu