tubovacky_industrytech

TUBOVACIE STROJE

Tubovacie stroje slúžia na plnenie a uzatváranie plastových alebo hliníkových túb. Pri plastových tubách sa uzatváranie realizuje ultrazvukovým zváraním. Pri hliníkových zase skladacím mechanizmom. V našom portfóliu nájdete poloautomatické a automatizované zariadenia.

Na všetky zariadenia poskytujeme záruku a bezplatný servis na 24 mesiacov. Zariadenie vám doručíme priamo na vami vopred určené miesto. Montáž a zaškolenie vašich pracovníkov, ako zariadenie nastaviť a obsluhovať poskytujeme bezplatne.

 • plniaca_uzatvaracia_linka_na_tuby

  Automatizovaná plniaca linka na tuby

  Automatizovaná plniaca linka na tuby slúži na automatizované plnenie a uzatváranie plastových túb v kozmetickom alebo potravinárskom priemysle. Zariadenie sa využíva na plnenie kozmetických krémov, zubných pást alebo čokoládových krémov.

  Celý proces výroby tuby je plne automatizovaný a pozostáva z nasledujúcich krokov:

  1. automatické zoradenie túb pomocou zoraďovacieho zásobníka a ich osadenie do rotačného stola
  2. vycentrovanie tuby vzhľadom na značku zobrazujúcu orientáciu grafiky tuby
  3. naplnenie tuby krémom prostredníctvom dávkovacieho mechanizmu
  4. uzatvorenie tuby pomocou tepelných zváracích klieští
  5. orazenie zvaru dátumom
  6. vysunutie naplnenej a uzatvorenej tuby z rotačného stola.

  Linka je vhodná pre prevádzky s vysokou produkciou, ktoré potrebujú zefektívniť a automatizovať výrobu. Obsluhu zariadenia zvládne jeden pracovník. Po dodaní linky zaškolíme vašich pracovníkov, ako linku nastavovať, obsluhovať a ovládať. K linke poskytujeme záruku a bezplatný servis 24 mesiacov.

   

 • zvaracka-na-plastove-tuby

  Poloautomatická zváračka na tuby

  Poloautomatická zváračka na tuby funguje na princípe vysokofrekvenčného ultrazvukového zváracieho mechanizmu. Obsluha vloží tubu do podstavca, v ktorom ju snímač natočí podľa značky do potrebnej polohy.

   

  Následné zvárací mechanizmu tubu zataví, vyrazí dátum a nožnice odstrihnú prebytočnú časť.

   

  Zariadenie doručíme priamo až k vám, pri montáži zaškolíme vašich pracovníkom, ako zváračku obsluhovať. Poskytujeme záruku a bezplatný servis 24 mesiacov.

 • tubovacka

  Tubovačka

  Tubovačka slúži na plnenie a zváranie plastových túb v kozmetickom alebo potravinárskom priemysle. Zariadenie sa využíva na plnenie kozmetických krémov, gélov, zubných pást alebo čokoládových krémov.

   

  Celý proces obsluhuje jeden pracovník, ktorý vkladá tubu do podstavca. Následne snímač zabezpečí vycentrovanie tuby vzhľadom na značku zobrazujúcu orientáciu grafiky tuby, potom prebehne naplnenie tuby krémom prostredníctvom dávkovacieho mechanizmu, zvarenie tuby pomocou ultrazvukového zváracieho mechanizmu a vysunutie hotovej tuby.

   

  Tubovačka je vhodná pre aj pre prevádzky s nižšou produkciou. Po dodaní tubovačky zaškolíme vašich pracovníkov, ako zariadenie obsluhovať. Na zariadenie poskytujeme záruku a bezplatný servis 24 mesiacov.

 • uzatvaracka-na-hlinkove-tuby

  Uzatváračka na hliníkové tuby

  Uzatváračka na hliníkové tuby funguje na princípe skladacích klieští, ktoré otvorený koniec tuby viacerými záhybmi uzatvoria. Následné je možné na uzavretý koniec vyraziť dátum alebo šaržu.

   

  Zariadenie doručíme priamo až k vám, pri montáži zaškolíme vašich pracovníkom, ako zváračku obsluhovať. Poskytujeme záruku a bezplatný servis 24 mesiacov.

 • plniaci-a-uzatvaraci-stroj-na-plastove-tuby

  Plniaci a uzatvárací stroj na plastové tuby

  Plniaci a uzatvárací stroj na plastové tuby slúži na plnenie a zváranie plastových túb v kozmetickom alebo potravinárskom priemysle. Stroj sa využíva na plnenie kozmetických krémov, gélov, šampónov, mastičiek, zubných pást, čokoládových krémov a podobných zmesí.

   

  Celý proces obsluhuje jeden pracovník, ktorý vkladá tuby do rotačného karuselu. Následne snímač zabezpečí vycentrovanie tuby vzhľadom na značku zobrazujúcu orientáciu grafiky tuby, potom prebehne naplnenie tuby krémom prostredníctvom dávkovacieho mechanizmu, uzatvorenie tuby pomocou ultrazvukového zváracieho mechanizmu, vyrazenie dátumu do zvaru, zarovnanie zvaru odstrihnutím prebytočného materiálu a vysunutie hotovej tuby z rotačného karuselu.

   

  Rozsah plnenia závisí od výberu piestu z nasledujúcich variant 3 – 30 ml, 6 – 60 ml, 10 – 120 ml, 25 – 250 ml, 50 – 500 ml. Presnosť plnenia je +/- 1 až 2 ml v závislosti od rozsahu piestu a typu zmesi. Tubovačku vyhotovujeme s 1 dávkovacou hlavicou.

   

  Súčasťou tubovačky je zásobník s objemom 30 L. V prípade potreby je možné zásobník vyhotoviť s miešadlom na premiešavanie zmesi alebo ohrevom.

   

  Pri čistení obsluha naplní zásobník tubovačky horúcou vodou s prípadným čistiacim prostriedkom, záleží na typu zmesi. Prepojí dávkovaciu hlavicu s odpadovou hadicou a následne nechá vodu cirkulovať alebo ju rovno vyprázdni do odpadu.

   

  K tubovačke poskytujeme SERVIS A ZÁRUKU NA 24 MESIACOV, INŠTALÁCIU A ZAŠKOLENIE ZDARMA. Tubovačka je vyrobená z nerezovej ocele, ktorá zabraňuje kontaminácii dávkovaného materiálu a je vhodná na použitie vo farmaceutickom, kozmetickom, potravinárskom priemysle a iných špecifických odvetviach. Pri montáži zaškolíme vašich pracovníkom, ako stroj obsluhovať.

Main Menu