Automatizované výrobné linky

Automatizovaná výrobná linka na plnenie, viečkovanie a etiketovanie tekutých alebo viskóznych zmesí.  Linka sa skladá z viacerých stanovíšť, ktoré je možné využívať aj samostatne, preto je možná postupná realizácia obstarávania jednotlivých stanovíšť. Hlavnou súčasťou linky je plniaca stanica, ktorá v danom vyhotovení predstavuje produktivitu 500 –1000 balení/hod. Linka je vhodná pre dávkovanie tekutých a viskóznych zmesí. Pohon linky je zabezpečovaný elektrickým prúdom a stlačeným vzduchom. Všetky časti linky sú vyhotovené z potravinárskej nerezovej ocele. Nižšie nájdete káždé stanovištie a jeho špecifikáciu samostatne, ale tiež ich kompletné prepojenie do plne automatizovanej výrobnej linky.

Main Menu